uploads/day-nghe/day-nghe.jpg
uploads/day-nghe/cuu-long-khoa-2.jpg
uploads/day-nghe/day-hocjj.jpg
uploads/day-nghe/96bbf63fefad23f37abc.jpg
uploads/day-nghe/56fed087f815344b6d04.jpg
uploads/day-nghe/51e0e07dd1fc1da244ed.jpg
uploads/day-nghe/1afa17aa2338ef66b629.jpg
uploads/day-nghe/0aef66f4611c9f42c60d.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/662bb7c0f5af0bf152be1.jpg
uploads/day-nghe/day-nghe.jpg
uploads/day-nghe/cuu-long-khoa-2.jpg
uploads/day-nghe/day-hocjj.jpg
uploads/day-nghe/96bbf63fefad23f37abc.jpg
uploads/day-nghe/56fed087f815344b6d04.jpg
uploads/day-nghe/51e0e07dd1fc1da244ed.jpg
uploads/day-nghe/1afa17aa2338ef66b629.jpg
uploads/day-nghe/0aef66f4611c9f42c60d.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/662bb7c0f5af0bf152be1.jpg

THÔNG TIN KHÓA HỌC 2022

Chào mừng bạn đã đến với Trung Tâm Dạy Cửu Long. Chúng tôi, bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký nhập học từ ngày 10/01/2022  Lịch khai giảng: 15/02/2022.  Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến cho bộ phận tuyển sinh. 

Hoặc gọi ngay: 07950 7795003451 99977


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0981416505 / 0345199977

Hoàn hảo cửu long

Facebook chat