uploads/stl.jpg
uploads/mk.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/tulammj.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/tu-lanh1.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/suatulanh1.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/day.jpg
uploads/stl.jpg
uploads/mk.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/tulammj.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/tu-lanh1.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/suatulanh1.jpg
uploads/sua-chua-dien-lanh/day.jpg

SỮA CHỮA TỦ LẠNH

DỊCH VỤ SỮA CHỮA TỦ LẠNH UY TÍN CẦN THƠ 1. Lỗi ngăn đá tủ lạnh bị đóng tuyết 2. Lỗi tủ lạnh bị chảy nước 3. Lỗi tủ lạnh kém lạnh – không lạnh 5. Lỗi tủ lạnh bị tắt ẩm 6. Lỗi đèn sáng nhưng tủ không chạy 7. Lỗi tủ không kín  8. Lỗi hỏng thermic 9. Lỗi tủ lạnh bị tắc bẩn một phần tại phin lọc 10. Lỗi hỏng bên trong block 11. Lỗi tủ lạnh thiếu gas 12. Lỗi hơi nước tạo thành bên trong và bên ngoài vỏ tủ lạnh        

Hoặc gọi ngay: 07950 7795009814 16505

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0981416505 / 0345199977

Hoàn hảo cửu long

Facebook chat